Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

70-lecie szkoły

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

 w Mińsku Mazowieckim

 

       W dniach 18-19 września 2015 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

       Dwudniowe Święto rozpoczęła Msza w Kościele pw. NMP w Mińsku Mazowieckim
w intencji absolwentów oraz byłych i obecnych pracowników ZS nr 1. Świadkiem kolejnych odsłon uroczystości Jubileuszu była już Szkoła.

 

Spotkanie w  Auli zaszczycili swoja obecnością:

Pan Czesław Mroczek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Pan Mariusz Kozera – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pan Albert Stoma – Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński

Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński

Pani Emilia Piotrkowicz – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Pani Anna Czyżewska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Mińskiego

Pani Beata Walas – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu Mińskiego

Pan Zbigniew Grzesiak – Radny Powiatu Mińskiego, absolwent ZS nr 1

Pan Zdzisław Tarczyński – Radny Powiatu Mińskiego

Pan Antoni Piechoski – Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Pan Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Krzysztof Michalik – Zastępca Burmistrza Mińska Mazowieckiego

 

Służby Mundurowe reprezentowali:

Płk Tomasz Szoplik – Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej  w Mińsku Mazowieckim

Płk Robert Pawlicki – Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim

Ppłk Marek Heller – Zastępca 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego

St. Bryg. Jarosław Ufnal – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim

Nadkom.  Piotr Wojda  - po Komendanta Powiatowego Policji  w Mińsku Mazowieckim

Mł.  Insp.  Robert Kokoszka – Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie

Szkoły i placówki oświatowe oraz ochronę zdrowia  i Kościoły reprezentowali:

Pani Joanna Papińska – Dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim,

Pani Krystyna Milewska-Stasinowska – Dyrektor Zespołu Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Mińsku Mazowieckim,

Elżbieta Wieczorek – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim

Pani Danuta Miraszewska – Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych
w Mińsku Mazowieckim

Pan Tomasz Płochocki – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
im. Powstańców Warszawy  w Mińsku Mazowieckim,

Pani Joanna Kowalska – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Mińsku Mazowieckim,

Pani Janina Brzeszkiewicz  - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej
w Ignacowie

Pani Edyta Ludwiniak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Mińsku Mazowieckim,

Pan Krzysztof Rek – Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim

Pan Grzegorz Wyszogrodzki – Dyrektor Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II
w Mińsku Mazowieckim,

Pan Tomasz Ciechański – Dyrektor Gimnazjum Miejskiego im. Generała Władysława Andersa w Mińsku Mazowieckim

Pan Artur Więckowski – Dyrektor Samodzielnego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Pani Barbara Trynkiewicz – Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Pani Justyna Juszczak – Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mińsku Mazowieckim

ks. Jan Opala – Proboszcz Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

 

Przez część oficjalną poprowadzili zebranych Pani Dorota Chodorska, Pan Mariusz Piórkowski i Pan Adam Trześkowski. Zgodnie z wieloletnią tradycją spotkanie rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Szkoły oraz odśpiewanie hymnu państwowego i szkolnego. Następnie glos zabrała Pani Małgorzata Beczek – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, która przywitała gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów.

            Ważnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń dla Zespołu Szkół nr 1.  Nasza szkoła „za prowadzoną z motywacji patriotycznych działalność służącą upowszechnianiu chwalebnych czynów obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny oraz upamiętnianiu historycznego zwycięstwa odniesionego w II wojnie światowej nad niemieckim najeźdźcą” została honorowo wyróżniona Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym. Odznaczenia Sztandaru Szkoły dokonał  Pan Józef Jedynak -  Prezesa Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej.

            Szkoła również została wyróżniona Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, który nadawany jest za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizację zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego przyczyniających się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

            Nadszedł czas na przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Pan Czesław Mroczek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Następnie wiele ciepłych słów
o Jubilatce przekazali Starosta Miński – Pan Antoni Jan Tarczyński oraz Pani Teresa Wargocka – była Dyrektor ZS nr 1,  a także przedstawiciele służb mundurowych i dyrektorzy szkół powiatowych.

            Po części oficjalnej zebrani zostali zaproszeni na prezentację programu artystycznego. Dzięki piosenkom m.in. Maryli Rodowicz, Beatlesów, Maanamu, Dżemu powróciły wspomnienia z najpiękniejszych lat.

Na zakończenie pierwszego dnia obchodów uczniowie klas wojskowych przygotowali niespodziankę – zaprezentowali niezwykle widowiskową musztrę na wesoło.

19 września 2015 r. należał do Absolwentów. Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się Maszą Świętą, po której nastąpiło spotkanie w Szkole. Po krótkich przemówieniach zebrani mieli ogromną przyjemność posłuchania wierszy autorstwa jednej z  Absolwentek. Po części oficjalnej powróciły wspomnienia. Młodzież zabrała Absolwentów w podroż muzyczną, której przystanki wyznaczały największe przeboje poszczególnych dekad. Część artystyczną zakończyły pokazy musztry przygotowane przez klasy wojskowe.

            Po uroczystym obiedzie miały miejsce spotkania z kolegami i nauczycielami. Ostatnim akcentem uroczystości był sobotni Bal Absolwentów. 

 

            Uroczystości odbyły się dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom: Adamowi Trześkowskiemu, Jolancie Binkowskiej, Anecie Martyniak, Katarzynie Budzyńskiej, Magdalenie Kossakowskiej-Gałązce, Witoldowi Ołdakowskiemu, Wioletcie Kucińskiej, Annie Szostek, Annie Abramowskiej, Jolancie Piskorz, Małgorzacie Dumicz.

Uroczystości te nie mogłyby się odbyć bez uczniów, a najbardziej zaangażowane w pomoc były klasy: ILOB, II WA, II Wb, II PP, III WB, II BUD, II INF.

 

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64