Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Przedmioty informatyczne

 

Plan pracy zespołu przedmiotów zawodowych 2017/2018 


Zapraszamy: www.facebook.com/TI.ZS1mm


LABORATORIUM NETGEARA

W ramach dobrej współpracy firmą Netgear przekazała sprzęt sieciowy (routery, access pointy, NAS), który jest wykorzystywany na zajęciach laboratoryjnych w ramach przedmiotu „Konfigurowanie urządzeń sieciowych” 

AXENCE DLA EDUKACJI

W ramach programu AXENCE DLA EDUKACJI, firma udostępnieniła program komputerowy Axence nVision do celów dydaktycznych związanych z nauczaniem informatyki, który w naszej szkole jest wykorzystywany na zajęciach z przedmiotu Sieci komputerowe. 

Dzięki takiej formie współpracy, nasi uczniowie mają możliwość poznania nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT i zarządzania sieciami komputerowymi.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64