Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2017/2018

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Przewodniczący: Mateusz Kozłowski - klasa 2InfA
 • Zastępca przewodniczącego ds. liceum: Piotr Zyglarski - klasa II PPA
 • Zastępca przewodniczącego ds. technikum: Radosław Łukasiak - klasa II InfA
 • Sekretarz: Gabriela Jastrzębska - klasa IIInfA
 • zespół ds.kultury, kontaktów i informacji: Kamila Karwowska II W

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: pani Katarzyna Budzyńska

 

W szkole działa Samorząd Uczniowski. Co roku przeprowadzane są demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego.  Każdy uczeń ma wpływ na działania w naszej szkole, może realizować swoje ciekawe pomysły. Uczniowie poprzez organizacje różnego rodzaju imprez, apeli, spotkań z ciekawymi ludźmi w naszej szkole, nabywają umiejętności organizatorskich, pracy w grupie oraz uczą się planowania swoich działań i odpowiedzialności.  Działania kulturalno – rozrywkowe Samorządu Uczniowskiego na rzecz całej społeczności szkolnej wynikają z potrzeb i oczekiwań uczniów. Młodzież z Samorządu Uczniowskiego  wspólnie                     z wolontariatem bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią.  Samorząd Uczniowski wspiera uczniów potrzebujących pomocy materialnej, jak i naukowej organizując np. samopomoc koleżeńską. Samorząd Uczniowski włącza się w organizację uroczystości i imprez szkolnych.  Uczniowie działającyw Samorządzie Uczniowskim mogą zaspakajać swoje potrzeby aktywności twórczej.

 Działania Samorządu Uczniowskiego na rzecz społeczności Szkolnej:

 1. Dzień Edukacji Narodowej – życzenia, kawiarenka dla wszystkich pracowników szkoły.
 2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
 3. Organizacja wycieczek klasowych.
 4. Organizowanie dyskotek (andrzejkowej i walentynkowej lub karnawałowej).
 5. Organizowanie wigilii klasowych, urodzin mikołajek.
 6. Współorganizowanie 70 – lecia szkoły.
 7.  Współorganizowanie apelu - Ślubowanie klas pierwszych.
 8.  „Pamiętamy o nieobecnych wśród nas” – złożenie zniczy na grobach byłych nauczycieli.
 9. Samorząd dba o wygląd szkoły, zajmuje się dekoracjami okolicznościowymi szkoły.
 10.  Współprac ze świetlicą socjoterapeutyczną.
  1. Akcja charytatywna pt. „I TY MOZEŻ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
  2. Przygotowanie Jasełek dla dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej.
 11. Przygotowanie koncertu bożonarodzeniowego pt. ”Wspólne kolędowanie”.
 12. Dzień Kobiet.
 13. Włączenie się w promocję szkoły, udział młodzieży w spotkaniach z gimnazjalistami.
 14. Nagranie filmu promującego szkołę.
 15. Pomoc w przygotowaniu apelu Wolontariatu „Kilometry dobra”.
 16. Pożegnanie Absolwentów.
 17. Dzień Dyni – konkurs na najbardziej zwariowaną dynię.
 18. Organizacja apelu z okazji „1 listopada”.
 19. Dzień Pluszowego Misia zbiórka zabawek, przyborów szkolnych dla dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych.
 20. Samorząd Uczniowski włączył się w akcje Pomoc dla Żukwii i zorganizował zbiórkę żywności(grudzień, marzec).
 21. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w spotkaniu z Panią Minister Edukacji – Anną Zalewską i odwiedzili Sejm RP.
 22. Opracował regulaminu szkolnych dyskotek.
 23. Spotkanie z Panią dyrektor w celu przedstawienia potrzeb  i oczekiwań  uczniów.
 24. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów(420), która składała się z jednego pytania: „ Co Twoim zdaniem powinno pojawić się w szkole/ zostać zmienione w naszej szkole?”
 25. Samorząd Uczniowski przeprowadził ankietę nt. wartości, które zostały zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym.
 26. Udział w programie „Dobrego wychowania”
  1. Przeprowadzenie debaty – opracowanie szkolnego kodeksu dobrego wychowania.
  2. Pogadanki nt. dobrego wychowania na zajęciach z wychowawcą.
  3. Konkursu plastycznego i pracę pisemną nt. kultury osobistej.
  4. Przeprowadzenie konkursu nt. znajomości zasad dobrego wychowania- dyplomy i nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
  5. Nagrywanie filmów nt. zasad dobrego wychowania.
 27. Dzień dziecka
  1. Rozgrywki między klasowe w piłkę nożną.
  2. Salon gier planszowych.
  3. Mecz w siatkówkę nauczyciele – uczniowie.
 28. Wycieczka do Warszawy dla osób aktywnie działających w Samorządzie Uczniowskim.
 29. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego opiniują plan wychowawczo – profilaktyczny i przedstawiają swoje propozycje.
 30.  SU opiniuje Stypendium Starosty Mińskiego, Stypendium Rady Rodziców                                   i Stypendium Rady Ministrów.
 31. Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w Radzie Szkoły.

 

Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność Samorządu Uczniowskiego – możliwości jest wiele, każdy może znaleźć coś dla siebie. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował, dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.


 


Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64