Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

CISCO NETWORKING ACADEMY W NASZEJ SZKOLE

W listopadzie 2010 w Zespole Szkół nr 1 uruchomiona została Lokalna Akademia Cisco, dzięki której możemy szkolić i wydawać międzynarodowe certyfikaty uczniom naszej szkoły. W ramach Lokalnej Akademii Cisco oferujemy:

 • Dostęp do profesjonalnych materiałów szkoleniowych na kursie "Podstawy technologii IT"
 • Zdobycie cenionego zawodu "Serwisant komputerów" oraz profesjonalnej wiedzy z zakresu informatyki
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia
 • Stały dostęp do platformy e-learningowej i najnowszych wersji kursów
 • Pomoc firmy Cisco w znalezieniu pracy (poprzez platformę rekrutacyjną)

Program kursu CCNA Routing and Switching opracowany przez Cisco Networking Academy® stworzony jest dla studentów, którzy ubiegają się o pracę na niższych stanowiskachspecjalistów sieciowych lub chcą zdobyć bardziej zaawansowane kwalifikacje w branży teleinformatycznej (ICT).  Obejmuje szeroki zakresza gadnień związanych z obsługą sieci komputerowych, odpodstaw do zaawansowanych aplikacji i usług, z możliwościązdobycia praktycznego doświadczenia i rozwojuumiejętności zawodowych.

Certyfikacje Cisco: Słuchacze są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego Cisco CCENT po ukończeniu zestawu dwóch modułów oraz do egzaminu certyfikacyjnego Cisco CCNA po ukończeniu zestawuczterech modułów kursu.

Program kursu CCNA® Routing and Switching odznaczasię następującymi cechami i zaletami:

 • Słuchacze nauczą się podstaw routingu i przełączania,jak również zaawansowanych technologii, któreprzygotują ich do egzaminów certyfikacyjnychCCENT i CCNA, studiów związanych z sieciamikomputerowymi, jak również do pracy na stanowiskachzwiązanych z informatyką sieciową.Kurs CCNA Routing and Switching 
 • Język opisujący pojęcia związane z sieciamikomputerowymi dopasowany jest do słuchaczyna każdym poziomie, a interaktywne ćwiczeniastanowiące część kursu pogłębiają zrozumienie materiału.
 • Moduły nastawione są na rozwój krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy i praktycznegozastosowania umiejętności.
 • Multimedialne narzędzia szkoleniowe, takie jak nagrania video, gry, czy quizy, odnoszą się do różnych stylówuczenia się i ułatwiają przyswajanie wiedzy.
 • Zadania praktyczne i oparte na symulacji ćwiczeniaszkoleniowe Cisco® Packet Tracer pomagająsłuchaczom rozwijać umiejętności myślenia krytycznegoi rozwiązywania złożonych problemów.
 • Wbudowany system oceniania umożliwia przekazanie natychmiastowej informacji zwrotnej, co wspomagaocenę stanu wiedzy i nabytych umiejętności.

Kurs obejmuje cztery moduły w sugerowanej kolejności:

 • Wprowadzenie do sieci komputerowych (realizowany w klasie 2 Technikum Informatycznego)
 • Podstawy routingu i przełączania (realizowany w klasie 3 Technikum Informatycznego)
 • Skalowanie sieci (dla chętnych)
 • Łączenie sieci (dla chętnych)


Sukcesy 2017:

Sukcesy 2016:

 • Pięciu uczniów: Kamil Tkaczyk, Patrycja Klimkowska, Bartek Borucinski, Hubert Cichocki, Damian Idzikowski (na 32 osoby z Polski) z klasy trzeciej Technikum Informatycznego dostało się do FINAŁU konkursu Cisco Networking Academy NetRiders Europe, Russian Federation and CIS 2016 CCENT który odbędzie się w czwartek, 26 maja 2016.
  Pełna lista zakwalifikowanych uczestników z Europy i Rosji: http://www.zs1mm.home.pl/nowa/assets/files/TI/2016/Results_2016_NetRiders_EUR_CCENT_R1.pdf 
 • Sześciu uczniów: Urbanski Hubert, Komuda Sebastian, Lubaszka Norbert, Kielak Kamil, Bycul Krzysztof, daniel Chudek z klasy pierwszej Technikum Informatycznego dostało się do FINAŁU konkursu Cisco Networking Academy NetRiders Europe, Russian Federation and CIS 2016 IT Essentials, który odbędzie się w czwartek, 26 maja 2016 r
  Pełna lista zakwalifikowanych uczestników z Europy i Rosji: http://www.zs1mm.home.pl/nowa/assets/files/TI/2016/Results_2016_NetRiders_EUR_ITE_R1.pdf  

Sukcesy 2015:


Uczniowie klasy 3 informatycznej jako pierwsi w czerwcu 2015 r. w ramach kwalifikacji E13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ukończyli dwa kursy: "CCNA 1: Podstawy sieci komputerowych – sieci dla domu i małego biznesu" oraz "CCNA 2: Praca w małym i średnim przedsiębiorstwie lub dla dostawcy usług internetowych"


Kurs IT Essentials obejmuje podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowi wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT.

Uczniowie biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i laboratoriach, które pozwalają im poznać elementy budowy komputerów i oprogramowania oraz zdobyć praktyczne umiejętności związane z obsługą komputera i rozwiązywaniem typowych problemów. Kurs w programie integruje tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w pracowni komputerowej, elearning oraz symulatory.

Kurs IT Essentials PC Hardware and Software jest autoryzowanym szkoleniem przygotowującym do zdawania egzaminu certyfikacyjnego CompTIA A+.

Strona programu Cisco Networking Academy: http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64