Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Patron

Przełomowy dla historii szkoły okazał się rok 2000. Zbiegły się w nim trzy wielkie uroczystości: 55-lecie szkoły, nadanie imienia oraz zjazd absolwentów.

Od września 1999 roku uczniowie, rodzice i nauczyciele pracowali nad wyborem patrona. Ostatecznie od 21 grudnia 1999 roku Zespół Szkół Nr 1 nosi nazwę imienia Kazimierza Wielkiego.

Uwieńczenie wysiłku nastąpiło 6 maja 2000 roku, kiedy to uroczyście bramy szkoły przekroczył orszak konny z królem Kazimierzem Wielkim na czele.

Tego dnia z pewnością nie zapomną uczniowie i absolwenci słynnej "Budowlanki" — to oni tworzą historię swojej szkoły.

Kilka słów o patronie

Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się w 1310 roku w miasteczku Kowal na Kujawach. Otrzymał bardzo surowe wychowanie od pobożnej matki, ojciec zaś wprowadzał go w sztukę rządzenia od dziecięcych lat.
Ten oto ostatni król Polski z rodu Piastów rządził krajem w latach 1333-1370. W chwili objęcia władzy przez niego Polska zajmowała drugorzędną pozycję międzynarodową. Natomiast za jego panowania Polska przekształciła się w silny organizm polityczny.Terytorium państwa wzrosło ponad dwa razy, a liczba ludności trzykrotnie. Do Polski dołączono Ruś Halicką i Włodzimierską, Podole, częściowo Mazowsze oraz kilka grodów na Pomorzu Zachodnim. Nie udało się natomiast odzyskać Kazimierzowi Wielkiemu Sląska i Pomorza Gdańskiego.

Władca ten był zręcznym politykiem. Doskonałym przykładem na to są układy z Luksemburgami i Krzyżakami.

Kazimierz Wielki był zapobiegliwym gospodarzem i budowniczym. Za jego czasów skarb był pełen, wzrosła liczba miast, wsi, zamków. Rozwinął się handel, scentralizowana została administracja a prawo skodyfikowane. Władca ten zadbał również o rozwój nauki zakładając w 1364 roku Akademię Krakowską.

Panowanie Kazimierza Wielkiego stworzyło warunki do okrzepnięcia naszego kraju po okresie rozbicia dzielnicowego i dało podstawy świetności.

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64