Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Plan pracy zespołu przedmiotowego

Plan pracy Zespołu Przedmiotów Budowlanych na rok szkolny 2018/2019

 

Plan pracy uwzględnia wnioski wynikające zarówno realizacji zadań zespołu w roku szkolnym 2017/2018 jak również z posiedzenia rady pedagogicznej z 25 czerwca 2018 roku.

Wnioski  z Rady Pedagogicznej  Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim  z 25 czerwca 2018 r.

1.         Zdiagnozować wiedzę i umiejętności uczniów, dostosować formy   i metody pracy   do rozpoznanych  możliwości   psychofizycznych i potrzeb uczniów w celu indywidualizacji procesu nauczania

2.         Zapobiegać niepowodzeniom edukacyjnym uczniów poprzez bieżące przekazywanie  w zespołach nauczycielskich informacji o trudnościach  uczniów oraz efektach udzielanej pomocy, a także poprzez organizację indywidualnych konsultacji i zajęć wyrównawczych w zależności     od zdiagnozowanych potrzeb

3.         Pracować z uczniami zdolnymi poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania  i przygotowujących do udziału w konkursach i olimpiadach

4.         Przeprowadzić próbne egzaminy zawodowe

5.         Wypracować  w zespołach przedmiotowych sposoby dokumentacji pracy z uczniem          zdolnym   i słabym

6.         Wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych w miarę możliwości szkoły

7.         Wypracować  w zespole przedmiotów zawodowych sposoby promocji nowych kierunków kształcenia w technikum

 

Wnioski z pracy zespołu: 

 

Zakup programu komputerowego do projektowania fryzur. 

Analizować wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych oraz wdrażać wnioski z nich płynące.

Wykorzystać środki IT w celu podwyższenia efektywności nauczania przedmiotów zawodowych – zakup oprogramowania zawodowego

Zorganizować: Dzień Budowlańca oraz Dzień Zawodowca

 

Zapotrzebowanie wyposażenia pracowni

Wyposażenie sali nr 18 w nowy duży ekran i nowy rzutnik

Zabezpieczenie laptopów stanowiących wyposażenie sali nr 18

 

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1

Analiza wyników potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2018/2019 pod kątem przygotowania uczniów poszczególnych klas drugich, trzecich i czwartych do egzaminu potwierdzjącego kwalifikacje

Wrzesień 2018

zespół

2

Przygotowanie i przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych w klasach II, III i IV

Grudzień 2018 klasy IV, maj 2019 klasy II i III

zespół

3

Przygotowanie uczniów do udziału w Olimiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Cały rok

geodeci

4

Przeprowadzenie Szkolnego Etapu Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Październik 2018

geodeci

5

Przygotowanie uczniów do Olimpiady Wiedzy i Umiejetności Budowlanych

Cały rok

Ewa Bujalska

Tomasz Szuba

Emilia Mejszutowicz

6

Przeprowadzenie Szkolnego Etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Październik 2018

Ewa Bujalska

Tomasz Szuba

Emilia Mejszutowicz

7

Przygotowanie stanowisk i sal do kawlifikacji zawodowych

Styczeń 2018,

 

Zespoł

 

8

Analiza wyników kwalifikacji zawodowych przeprowadzonych w styczniu 2019

Maj 2019

zespół

9

Dzień Budowlańca

Kwiecień 2019

Zespół

10

Dzień Zawodowca

Podczas Targów szkól gimnazjalnych

zespół

11

Dni Technik Pomiarowych

Marzec 2019

zespół

12

 Targi Budowlane 2019

Luty 2019

Ewa Bujalska

Adam Trześkowski

13

Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami firm geodezyjnych, budowlanych i drogowych w celu zorganizowania spotkań i prezentacji nowych technologii

Cały rok

zespół

14

Udział uczniów w Międzyszkolnym etapie Olimpiady Wiedzy geodezyjnej i Kartgraficznej

Kwiecień 2019

Karolina Kowalczyk

15

Udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

Cały rok

zespół

16

Przygotowanie sal i stanowisk do przeprowadzenia kwalifikacji zawodowych dla klas III

Czerwiec-lipiec 2018

zespół

17

Nadzór nauczycielski nad praktykami zawodowymi

Cały rok wg potrzeb

Tomasz Miszczak, Adam Trześkowski

18

Organizacja wycieczek zawodowych

Cały rok

zespół

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64