Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych.

 

W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci kierunku nauczania „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych.

 

To zawód dla ciebie jeśli:

 

jesteś wytrzymały na długotrwały wysiłek fizyczny, gotowy do pracy w zmiennych warunkach środowiskowych, posiadasz umiejętność pracy w monotonnych warunkach (częsta konieczność wykonywania rutynowych, powtarzających się czynności), masz zdolności plastyczne i wyczucie kolorów w zakresie wzajemnego oddziaływania na siebie i na otoczenie, dobry stan zdrowia, jesteś sprawny i wytrzymały.

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych oraz remontowych, wykonujących roboty wykończeniowe

 

 

 Kwalifikacje: 

 BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych - 600 godz. 

 

Cele kształcenia:

 • Absolwent kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • montowania systemów suchej zabudowy;
  • wykonywania robót malarskich;
  • wykonywania robót tapeciarskich;
  • wykonywania robót posadzkarskich;
  • wykonywania robót okładzinowych.

 

 

752205 Stolarz

 

Stolarz może być zatrudniony w stolarniach, fabrykach mebli czy pracowniach zajmujących się renowacją mebli. Może też prowadzić własną firmę świadczącą usługi z tego zakresu.

 

Kwalifikacje:

AU.15Wytwarzanie wyrobów stolarskich - 800 godz.

 

712618 Monter sieci i instalacji sanitarnych

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje wszelkiego typu instalacje: centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodne i kanalizacyjne, montuje także różne typy deszczownic, wykonuje też prace konserwatorskie dotyczące wszystkich wymienionych obiektów. Jest to jeden z najpopularniejszych zawodów w ostatnich latach.

 

To zawód dla ciebie, jeśli:

jesteś sprawny fizycznie, pomysłowy, elastyczny w działaniu  myśleniu, masz refleks, dobrą koordynację ruchowo-wzrokową; masz podzielność i  koncentrację uwagi, zręczność palców i rąk, umiejętność szybkiego przestawienia się z jednej czynności na drugą, potrafisz współpracować z zespołem.

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych może być zatrudniony na stanowiskach montera instalacji sanitarnych w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych.

 

Może też prowadzić własną firmę.

 

 

Zdobyliśmy tytuł laureata w najważniejszym Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym " Złota Kielnia".

Kwalifikacje:

BD.05. - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych - 670 godz.

 

 

Cele kształcenia:

 Absolwent kształcący w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych;

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych.

 

 

 

 

 Nasi stolarze od lat zajmują czołowe miejsce w kraju, zdobywając tytuł finalistów Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia".

 Bierzemy też udział w innych konkursach o zasięgu ogólnopolskim:

"Buduj z pasją", "Wyczarowane z drewna".

 

 

Cele kształcenia:

Absolwent kształcący się w zawodzie stolarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

 

514101 Fryzjer

 

Przedmioty ogólnokształcące realizowane w szkole. Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się na kursie organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy na podstawie zawartej  umowy o pracę, jako młodociani pracownicy.            

     

Charakterystyka zawodu:

 

Fryzjer wykonuje zgodnie z życzeniem klienta zabiegi, takie jak: strzyżenie włosów i zarostu, golenie, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, rozjaśnianie i farbowanie włosów,   za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich.

 

Kształcąc się w zawodzie fryzjer nauczysz się:

 

 • oceniania gatunku i stanu włosów klienta;
 • mycia głowy przy użyciu szamponów;
 • strzyżenia włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, brzytew i  maszynek do strzyżenia;
 • modelowania fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki ręcznej;
 • wykonywania uczesania innymi technikami, np. przez nawijanie włosów na wałki, suszenie, rozczesywanie i układanie, z zastosowaniem dodatków fryzjerskich;
 • wykonywania trwałej ondulacji różnymi technikami;
 • farbowania lub rozjaśniania włosów – dobierania i nakładania na włosy odpowiednich preparatów;
 • przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych;
 • czyszczenia i odkażania narzędzi i przyborów;
 • utrzymywania czystości na stanowisku pracy i w zakładzie;
 • wyposażania stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały.

 

Miejscem pracy fryzjera może być: salon fryzjerski; miejsce, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatr, plan zdjęciowy, telewizja, studio fotograficzne.

Kwalifikacje:

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – 800 godz.

 

Cele kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania:

 • zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 • zabiegów chemicznych włosów;
 • strzyżenia włosów;
 • wykonywania stylizacji fryzur.

 

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64