Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI HUMANISTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PLAN PRACY KOMISJI HUMANISTYCZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

Zadania

Cele

Terminy

Odpowiedzialni

 

 1. Spotkanie organizacyjne zespołu humanistycznego

 

 

 

 

 

 

 1. Organizacja i doskonalenie procesu dydaktycznego

 

 

 

 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli:

 

 1. Ewaluacja programów nauczania zgodnych z nową podstawa programową

 

 

 

 

 1. Analiza informatorów maturalnych
 2. Diagnoza poziomu wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu gimnazjum

 

 

 

 

 1. Raport z egzaminu maturalnego 2017

 

 

 

 1. Przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych

 

 

 1. Systematyczne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego

 

 

10.  Przeprowadzenie szkolnych eliminacji konkursów przedmiotowych

 

 

11.  Praca z uczniami metodą projektu

 

 

12.  Przygotowanie  żywej lekcji historii

 

 

 

 

 

13.  Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego

 

 

 

14.  Przygotowanie uczniów do matury z historii i wiedzy o społeczeństwie

 

 

 

15.  Praca z uczniem zdolnym

 

 

 

16.  Praca z uczniem słabym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Współpraca z innymi instytucjami

 

 

 

18.  Konkursy

 

 

19.  Apele i uroczystości szkolne

 • ·Opracowanie planu pracy zespołu
 • ·Przedstawienie propozycji zagadnień do realizacji
 • ·Ustalenie tematyki i terminów spotkań zespołu
 • ·Wyznaczenie nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych zadań
 • ·Przedłożenie planu pracy do akceptacji dyrekcji

 

 • ·Wzbogacanie własnej pracy i warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami
 • ·Organizacja lekcji otwartych

 

 

 

 • ·Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach

 

 • ·Monitoring planów pracy dla poszczególnych klas
 • ·Analiza i modyfikacja rozkładów nauczania dla klas I na cały cykl nauki
 • ·Zapoznanie uczniów z przedmiotowym systemem nauczania z historii, wiedzy o społeczeństwie, historii i społeczeństwa  i religii
 • ·Kształtowanie kompetencji i umiejętności uczniów zgodnie z założeniami nowej matury
 • ·Opracowanie i przeprowadzenie testów diagnozujących poziom wiedzy i umiejętności  w klasach pierwszych
 • ·Analiza poziomu wiedzy, umiejętności na podstawie przeprowadzonego testu, zebranie wniosków opracowanie zadań do realizacji

 

 • ·Analiza i interpretacja wyników matury z historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach liceum i technikum

 

 

 • ·Zapoznanie się z regulaminami konkursów i olimpiad
 • ·Opracowanie regulaminów konkursów szkolnych
 • ·Wyłonienie i zachęcenie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach
 • ·Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianów z historii i wiedzy o społeczeństwie zgodnie ze standardami maturalnymi
 • ·Analiza standardów wymagań egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych
 • ·Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów z historii na szczeblu szkolnym dla klas liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

 

 • ·Projekty przeprowadzone w klasach pierwszych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie oraz w klasach z rozszerzonym programem wiedzy o społeczeństwie

 

Wycieczki do:

 • ·Muzeum w Oświęcimiu
 • ·Muzeum Narodowego,  Muzeum Wojska Polskiego,
 • ·Krakowa i Zakopanego

 

 

 • ·Organizacja symulacji wyborów prezydenckich
 • ·Wizyta w Sejmie (klasy z rozszerzonym programem wos)

 

 

 • ·Udział nauczycieli w kursach i szkoleniach związanych z egzaminem maturalnym
 • ·Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie

 

 • ·Prowadzenie konsultacji przedmiotowych
 • ·Zorganizowanie grupy uczniów przygotowującej się do olimpiad i konkursów przedmiotowych

 

 • ·Zróżnicowanie wymagań edukacyjnych

 

 • ·Określenie możliwości psychofizycznych uczniów na podstawie obserwacji i wskazań PPP
 • ·Wspomaganie pracy uczniów przejawiających problemy w nauce-pomoc indywidualna, opracowanie niezbędnych materiałów, zestawów ćwiczeń
 • ·Stosowanie wzmocnień pozytywnych w codziennym kontakcie z uczniem (np. pochwała, pozytywna ocena)

 

 • ·Udział w wykładach z prawa cywilnego i karnego organizowanych przez Uczelnię Łazarskiego

 

 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim

 

 • ·Przygotowanie apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 • · Przygotowanie Apelu z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości

 

1 września 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

Listopad, luty, kwiecień

 

 

 

Cały rok

 

 

wrzesień

 

wrzesień

 

wrzesień

 

 

wrzesień

 

do 25 września 2017 r.

 

 

 • ·Wrzesień

 

 

 

 • ·wrzesień

 

 

 

 

 • ·cały rok
 • ·październik -listopad

 

 • ·cały rok

 

 

 • ·cały rok

 

 • ·cały rok

 

 

 • ·cały rok

 

 

 

 • ·cały rok

 

 

październik 2017 r.

cały rok

 

 

26.09.2017-01.10.2017 r

 

 

Luty-marzec 2018 r.

 

II semestr

 

 

 • ·Cały rok

 

 • ·Październik, grudzień luty, marzec,

 

 

 • ·Cały rok

 

 • ·Cały rok

 

 

 • ·Cały rok

 

 

 • ·Listopad

 

 

 • ·Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Marzec 2018

 

 

Październik 2017 r.

 

Listopad 2017 r.

 

 • ·Przewodniczący zespołu                   A. Smater-Nagraba
 • ·Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 • ·Wszyscy nauczyciele

Anna Abramowska

Agnieszka Boruc

Anna Smater-Nagraba

 

 

 • ·Wszyscy nauczyciele

 

 • ·Wszyscy nauczyciele
 • ·Wszyscy nauczyciele

 

 • ·Wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

 • ·Wszyscy nauczyciele

 

 

 • ·Wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciele historii i wos

 

 

 

 • ·Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, religii

 

 

Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie

 

Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie

 

Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie

 

 

 • ·Nauczyciele historii i wos-u

 

 

 • ·Nauczyciele wos

I historii

 

 

Anna Smater-Nagraba

 

 

 • ·Nauczyciele historii i wos

 

 

 

Nauczyciele historii i wos

Nauczyciele wos i historii

 

 

 • ·Wszyscy nauczyciele
 • ·Nauczyciele historii i wos, wok, religii

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 • ·Wszyscy nauczyciele

 

 

 • ·Wszyscy nauczyciele

 

 • ·Wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie

 

 

Nauczyciele historii i wos

 

 

Agnieszka Boruc

 

 

Anna Smater-Nagraba

 

Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64