Zespół Szkół nr 1
im. Kazimierza Wielkiego
w Mińsku Mazowieckim


 

 

 

 

Przydatne zwroty - opis ilustracji

Opis ilustracji – przdatne zwroty

  • In the picture I can see – Na zdjęciu/ilustracji widzę
  • The picture shows – Zdjęcie/ilustracja przedstawia
  • In the foreground/background – Na pierwszym planie/w tle widzę
  • At the top/bottom there is/are – Na górze/dole znajduje/znajdują się
  • On the right/left there is/are – Po prawej/lewej stronie znajduje/znajdują się
  • In the right/left hand corner – W prawym/lewym rogu
  • The people are/look/seem to be happy because – Ludzie są/wyglądają na/wydają się być szczęśliwi ponieważ
Copyright by Zespół Szkół Nr 1 Mińsk Mazowiecki 2010-2015. | Polityka prywatności | Powered by animativ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

iod@zs1mm.edu.pl

KARDA KIEROWNICZA

Dyrektor - Małgorzata Beczek
Wicedyrektor - Elżbieta Parol
Wicedyrektor - Paweł Domagała
Wicedyrektor - Wojciech Jackowski
Kierownik internatu - Jolanta Binkowska

KONTAKT
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

ul. Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel: 25 758 25 64
fax: 25 758 25 64